Hoeve Braamhorst houdt zich bezig op het gebied van WMO en participatiewet. Deze twee zorgtaken zijn vanaf 2015 taken die behoren tot de gemeenten. Met diverse gemeenten zijn dan ook afspraken gemaakt.

De WMO, waaronder dagbesteding valt is de grootste zorgtaak die Hoeve Braamhorst biedt. Deelnemers die gebruik maken van Hoeve Braamhorst zijn afkomstig vanuit de NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en GGZ.

De grootste doelgroep zijn mensen met een NAH. Mensen met een NAH hebben door een ziekte of ongeluk hersenletsel opgelopen. Dit kan ontstaan door een CVA (beroerte), tumor, hartstilstand, ongeluk of dementie. Op het gebied van lichamelijke beperkingen kunt u denken aan spierziekten, Multiple Sclerose, ziekte van Parkinson, reuma, hartklachten of een dwarslaesie.

Ook mensen met gedragsproblemen of psychiatrische problematiek (GGZ) kunnen terecht bij Hoeve Braamhorst. Dit kan ontstaan doordat mensen vanuit psychische problemen niet meer kunnen deelnemen aan ondermeer het arbeidsproces.

Al deze doelgroepen heb raakvlakken met elkaar en werken versterkend naar elkaar toe. Bij alle doelgroepen is de dagbesteding gericht op herstel, ontdekken en ontwikkelen van talenten en kwaliteiten met het doel om optimaal deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Vanuit de participatiewet stromen mensen in vanuit een bijstandsuitkering, Hoeve Braamhorst biedt hiervoor ontwikkelwerkplekken. Deze mensen komen als vrijwilliger meewerken bij Hoeve Braamhorst. Door deze inzet kunnen mensen zich ontwikkelen met het doel om terug te keren naar de arbeidsmarkt en kunnen deelnemers van Hoeve Braamhorst net de extra aandacht krijgen waarmee ze nog meer in hun kracht komen.

Facebook

 • Kerstviering 2015

  22 december 2015 was de kerstviering van Hoeve Braamhorst bij de Kasteel De Keverberg met heerlijk eten van Ria Joosten Catering & Evenementen. In de middag twee leuke optredens van Marlon Kicken en Ger Frenken.  Lees meer...
 • Diverse houten creaties

  Diverse houten creaties gemaakt bij Hoeve Braamhorst.  Lees meer...
 • Diverse creatieve werken

  Diverse creaties gemaakt bij Hoeve Braamhorst. Lees meer...
 • Braamhorse 2.0

  Paard gemaakt van een boomwortel. De uitstraling en basisvorm waren de basis voor het paard. De manen van het paard zijn gemaakt van de bast van een olijfboom, handmatig uitgesneden. Lees meer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4