logo gijs coaching therapie therapiehonden

Therapiehonden voor autisme en depressie

Veel mensen zijn bekend met hulphonden voor autisme of hulphonden voor depressie, maar niet met therapiehonden. Therapiehonden bieden een bijzondere vorm van ondersteuning voor individuen die worstelen met autisme of depressie. Deze speciaal opgeleide therapiehonden hebben een natuurlijke gave om een kalmerende invloed te bieden en emoties te begrijpen. Zo wordt er een veilige en niet-veroordelende omgeving gecreëerd wat erg fijn kan zijn voor mensen met autisme of een depressie. Het gebruik van onze therapiehonden is een compleet traject met als doel herstel en/of acceptatie. Het is een onderdeel van ons brede ondersteuningsplan, waarbij indien nodig ook vaktherapeuten toegepast worden. De inzet van een therapiehond bij autisme kan vooral helpen bij het verbeteren van sociale interacties en het verminderen van angst. Een therapiehond bij depressie kan helpen om de spanning te detecteren en verminderen. Daarbij kunnen ze de menselijke emoties en het gedrag positief beïnvloeden. De liefde en steun die een therapiehond kan bieden, wordt vaak als fijn ervaren door mensen met een depressie. Een therapiehond voor mensen met depressie helpt om de gevoelens van eenzaamheid en isolatie te verminderen.

hulphond psychische problemen
Video afspelen

Therapie met honden bij Hoeve Braamhorst

Bij Hoeve Braamhorst staat de relatie tussen mens en hond centraal. Door therapie met honden in te zetten, benadrukken we het belang van wederzijds respect en begrip. De honden helpen bij het behalen van de leerdoelen uit het ondersteuningsplan, zoals communicatie, het aangeven van grenzen en probleemoplossend vermogen. De therapiehonden worden opgevoed om de emotionele behoeften van de cliënten zo goed mogelijk te begrijpen. Met het gebruik van ‘Calming Signals’ zijn we in staat om de taal van de honden te begrijpen. De therapiehonden helpen om de emoties van mensen met autisme of depressie te begrijpen en vertalen dit naar signalen. Frank en Lieke lezen deze signalen en begrijpen wat de hond wil overbrengen. Samen met de therapiehonden, begeleiders en eventuele vaktherapeuten werken we aan de gewenste gedragsveranderingen en doelen van onze deelnemers. Op deze manier is de therapie met honden bij Hoeve Braamhorst ideaal voor mensen met autisme of depressie.

energiek
actief
betrokken

Aanmelden Werken bij / met Hoeve Braamhorst

Aanmeldformulier Werken bij