logo gijs coaching therapie therapiehonden

Gijs, Coaching & Therapie

Therapiehonden

In 2023 zijn we begonnen met het project ‘Gijs, Coaching & Therapie’, dat als doel heeft om mens en hond met elkaar in contact te brengen en te laten samenwerken. Honden zijn experts in het interpreteren van emoties en ze laten deze emoties zien door middel van signalen. De zintuigen van de hond vangen deze emoties op en versterken ze.

Velen zijn bekend met de positieve invloed van (hulp)honden die mensen ondersteunen bij visuele of lichamelijke beperkingen. Minder bekend zijn therapiehonden, die worden ingezet bij doelgerichte interventies om het functioneren en welzijn van de individuele cliënt of groepen cliënten te verbeteren.

hulphond psychische problemen
Video afspelen

De inzet van therapiehonden bij Hoeve Braamhorst

De algemene doelstelling van het inzetten van onze therapiehonden Gijs en Jack is het samenvoegen van mens en dier in een proces van herstel en/of acceptatie. De inzet van de coach- en therapiehonden maakt deel uit van een breder ondersteuningsplan, waarbij indien nodig ook vaktherapeuten worden betrokken. De honden bieden ondersteuning bij het behalen van leerdoelen uit het ondersteuningsplan, zoals verbale communicatie, probleemoplossend vermogen en het aangeven van grenzen.

De inzet van onze honden werkt vaak drempelverlagend en kalmerend. Ze zijn in staat om spanning op hun eigen unieke manier te detecteren en te verminderen, en ze kunnen menselijke emoties en gedrag beïnvloeden. De inzet van een therapiehond kan daarom een waardevolle toevoeging zijn in de coaching en begeleiding van mensen met gedragsproblematiek.

De honden worden bijvoorbeeld ingezet bij sport, speurwerk en spel, waar ze fungeren als maatjes voor de deelnemers. Ze helpen ook bij het leren stellen van grenzen, het opbouwen van vertrouwen in anderen en communicatievaardigheden.

Tijdens de interventies staat het ervaren en doen centraal. In nauwe samenwerking tussen de coach- en therapiehonden, begeleiders en indien nodig vaktherapeuten worden gewenste gedragsveranderingen van de deelnemers inzichtelijk gemaakt en gerealiseerd.

Calming signals

Gijs en Jack, onze honden, zijn opgevoed volgens een natuurlijke benadering waarbij de ontwikkeling van hun zintuigen centraal staat. Om de taal en het gedrag van de honden beter te begrijpen, hebben Frank en Lieke zich laten opleiden volgens het gedachtegoed van Turid Rugaas, genaamd ‘Calming Signals’. Calming Signals richt zich op het herkennen, leren en begrijpen van de taal van honden. Wanneer de honden worden ingezet, vertalen de honden de emoties van de deelnemers of bewoners naar signalen. Frank en Lieke zijn in staat om deze signalen van de hond te begrijpen en te vertalen.

Het welzijn van Gijs en Jack staat altijd voorop in hun leven. Het is essentieel dat ze zich mentaal en fysiek gezond voelen. Dit betekent dat de honden zichzelf kunnen zijn en zich kunnen blijven ontwikkelen. Er wordt niet gefocust op het aanleren van trucjes, maar op het stimuleren en ontwikkelen van hun zintuigen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door hen mee te nemen naar verschillende omgevingen, zoals restaurants en drukke winkelstraten, maar ook door ze te laten genieten van de natuur en vrij te laten rennen, waardoor stress kan worden gereguleerd.

energiek
actief
betrokken

Aanmelden Werken bij / met Hoeve Braamhorst

Aanmeldformulier Werken bij